uScopeMXII

Ascaris MXII-20x SD

Bone Marrow MXII-20x SD

Canine Cardiac Muscle MXII-20x SD

Canine Esophagus MXII-20x SD

Canine Spleen MXII-20x SD

Cucurbits CS MXII-20x SD

Cucurbits LS MXII-20x SD

Dragonfly Wing MXII-20x SD

Earthworm MXII-20x SD

Fern Prothalia MXII-20x SD

Fern Root MXII-20x SD

Housefly Wing MXII-20x SD

Human Stomach MXII-20x SD

Hydra MXII-20x SD

Hydrilla Verticillata Leaf MXII-20x SD

Kidney Section MXII-20x SD

Male House Mosquito MXII-20x SD

Male Mosquito Mouth MXII-20x SD

Mosquito Male and Female Heads MXII-20x SD

Mushroom MXII-20x SD

Nymphaea MXII-20x SD

Onion Mitosis MXII-20x SD

Paramecium MXII-20x SD

Pin Worm MXII-20x SD

Rhizopus MXII-20x SD

Root Bacteria MXII-20x SD

Spinal Cord MXII-20x SD

Tick MXII-20x SD

Vicia Faba CS MXII-20x SD

Aero Emphysema MXII-40x SD

Blood Smear MXII-40x SD

Chronic Cervicitis MXII-40x SD

Cricket Wing MXII-40x SD

Cucurbits CS MXII-40x SD

Flower (Dicot) CS MXII-40x SD

Flower (Monocot) CS MXII-40x SD

Insect Leg MXII-40x SD

Intradermal Nevus MXII-40x SD

Kidney Schistosomiasis MXII-40x SD

Lymphogranuloma MXII-40x SD

Mushroom MXII-40x SD

Pig Embryo Front L.S. MXII-40x HD

Prawn Eye MXII-40x SD

Rabbit Testis MXII-40x SD

Spyrogyra MXII-40x SD

Canine Ureter MXII-60x SD

Flower (Dicot) CS MXII-60x SD

Frog Ovary MXII-60x SD

Human Sperm MXII-60x SD

Kidney Section MXII-60x SD

Contact Microscopes International or speak with your local distributor.
Copyright © 2019 Microscopes International, LLC. All rights reserved.